česky  čs
english  en
Projekt (2373712)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Krátké praktické seznámení s užíváním software SmartPlant pro účely moderních způsobů projekce při řízení výrobně-technologických procesů. V druhé části předmětu je zpracování projektu v oblasti informatiky.
Osnova
Naučit se zpracovat ucelené téma na základě využití znalostí z dosavadního studia, které si student rozšíří o další poznatky samostudiem
Osnova cvičení
Rešerše literatury pro zadané téma, návrh řešení úlohy, vypracování projektové dokumentace.
Témata konzultací:
1. Úvod do problematiky projektu
2. 1. konzultace
3. 2. konzultace
4. ?
5. n. konzultace
6. Hodnotící cvičení
Literatura
Dle zadání projektu, vlastního uvážení a schopností
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)