česky  čs
english  en
Bakalářská práce - ISP (2373997)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:07.05.2009
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:9
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Studenti řeší pod vedením odborných pracovníků individuálně předělená témata, související se zaměřením odpovídajícího navazujícího magisterského oboru PŘT, které po odevzdání budou obhajovat jako bakalářskou práci.
Structure
nemá
Structure of tutorial
individuální práce
Literarture
dle pokynů vedoucího bakalářské práce
Requirements
odevzdat diplomovou práci
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)