česky  čs
english  en
Inženýrská psychologie (2376009)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V kurzu se studenti seznámí s vybranými poznatky inženýrské psychologie a kognitivní vědy a budou je, ve vzájemné tvůrčí diskusi, integrovat v smysluplný celek. Kromě seznámení studentů se zajímavými tématy moderními vědy a techniky (například deterministický chaos, emergentismus, holonické a multiagentní systémy a velmi mladá vědní disciplína Cognitive Science), půjde také o vytvoření prostoru pro uvažování o vědeckých a technických problémech napříč jednotlivými obory a výklad zachytí též jejich vzájemnou integraci. V neposlední řadě také rozšíří technické uvažování o člověka. Završením předmětu bude seznámení s moderními teoriemi vědy a jejich kritické zhodnocení.
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Základy inženýrské psychologie (vznik, principy, aplikační oblasti).
2.Kasuistiky některých nasazení inženýrské psychologie.
3.Základy bioniky (klasické případy a oblasti použití).
4.Základy cognitive science - ukázka multidisciplinárního přístupu ve vědě.
5.Základní poznatky z psychologie a filosofie integrované v CS (mind-body problem, kognitivní psychologie, gestaltismus/strukturalismus).
6.Základní poznatky z lingvistiky a neurověd integrované v CS (neuropsychologie jazykových funkcí, biolingvistika).
7.Multiagentní systémy (cesta od centralizovaného k distribuovanému a multiagentnímu přístupu).
8.Znalostní ontologie multiagentních systémů.
9.Holonické systémy (cesta od multiagentního k holonickému přístupu k problémům, fraktálování výroby).
10.Systémový a systémově dynamický přístup a deterministický chaos.
11.Emergentní jevy a možnosti jejich syntézy.
12.Fraktální teorie jako řešení problému část/celek (seznámení s teoriemi a jejich aplikacemi).
13.Zastřešující teorie filosofie vědy (seznámení se základními filosofickými systémy, které se zabývají vědeckým poznáním).
Literatura
viz poznámka
http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/
Požadavky
Aktivní účast na seminářích a vypracování semestrální práce.
Klíčová slova
inženýrská psychologie, psychologie práce, psychologie orgnizace, kognitivní psychologie, kognitivní věda, umělá inteligence, lingvistika, psychlogie, neurovědy, filosofie, antropologie, operátorské řízení, umělý život, bionika, systém, systémový přístup, dynamický systém, systémově dynamický přístup, emergentismus, fraktály, deterministický chaos, mind-body problem, neuropsychologie, biolingvistika, multiagentní systémy, holony, ontologie, komunikace.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)