Seminář z automatického řízení 2 (2376017)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.03.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:0
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Kombinační a sekvenční logika, programovatelné automaty, statické a dynamické charakteristiky, typy systémů, řešení diferenciálních rovnic, modelování, analýza systémů, zpětnovazební řídicí systémy, stabilita lineárních sytémů, přenos, PID regulátory, dvou-polohové regulátory, návrh řídicího systému, analýza ve frekvenční oblasti, ladění regulátorů.
Osnova
Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.
Osnova cvičení
pouze seminář
Literatura
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Hofreiter, M.: Příklady z automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Zítek, P.: Automatické řízení pro bakaláře. Skriptum, ČVUT v Praze, 2009, dotisk 2012

Požadavky
viz http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12110/ar/ar/
Klíčová slova
automatické řízení, lineární dynamické systémy, PID regulátory, PLC automaty, přechodová a frekvenční analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 6.7.2020, 12:06 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)