česky  čs
english  en
Management kvality (2382106)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:MKApproved:21.04.2020
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět se zaměřuje na aplikaci nástrojů managementu kvality - sedm jednoduchých nástrojů managementu kvality, sedm nových nástrojů managementu kvality, netradiční nástroje managementu kvality - analýza rizik, FMEA, FTA, DOE. Předmět dále seznamuje studenty s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, procesním modelováním, s modely excelence - EFQM, CAF, metodikou Balanced Scorecard, hodnocením spokojenosti a loajality zákazníků. Důraz je kladen také na statistické metody používané v oblasti managementu kvality v praxi - statistická analýza a regulace výrobního procesu (regulační diagramy, EWMA a Cusum diagramy), spolehlivost v managementu kvality.
Teacher's
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
1. "Úvod do problematiky řízení kvality, vývoj konceptů, hlavní představitelé. Normy ISO řady 900O a jejich požadavky, integrovaný systém managemntu kvality. "
2. Modely excelence - EFQM a CAF, modely měření výkonnosti - Balanced Scorcard
3. Problematiky měření spokojenosti a loajality zákazníků
4. Sedm jednoduchých nástrojů managementu kvality
5. Sedm nových nástrojů managementu kvality
6. Quality function deployment
7. Analýza rizik, metoda FMEA
8. Design of Experiments
9. Statistická analýza a regulace výrobního procesu
10. Statistická přejímka
11. Spolehlivost v systémech managementu kvality
12. Ekonomika kvality
13. Závěrečný test
Structure of tutorial
1. Aplikace požadadavků ČSN EN ISO 9001:2016, modelování procesů
2. Modely excelence - EFQM a CAF, modely měření výkonnosti - Balanced Scorcard
3. Měření spokojenosti a loajality zákazníků
4. Prezentace úloh
5. Nástroje managementu kvality
6. Quality function deployment
7. Analýza rizik, metoda FMEA
8. Design of Experiments
9. Prezentace úloh
10. Statistická analýza a regulace výrobního procesu
11. Statistická přejímka
12. Spolehlivost v systémech managementu kvality
13. Závěrečný test
Literarture
Kožíšek, J., Stieberová B.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2015
Kožíšek, J., Stieberová B.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2005
Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001
Vebr, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Managemenr Press, Praha 2006
Requirements
Zpracování a prezentace zadaných úloh. Závěrečné přezkoušení z odpřednášených témat.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)