česky  čs
english  en
Počítačové modelování a simulace ve výrobě (2382145)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:PMSVSchválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:1P+3C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Počítačová simulace se sice využívá již více než 40 let, nicméně až v posledních letech se z ní stává (nejenom díky Industry 4.0) naprosto zásadní a nepostradatelný nástroj pro oblast návrhu nových a zlepšování stávajících podnikových procesů a systémů. Dokonce se od roku 2010 v různé podobě opakovaně objevuje mezi top 10 strategickými technologickými trendy. Důvodem je zejména neustále rostoucí složitost a dynamičnost podnikových procesů a systémů a to nejenom těch výrobních a logistických. Abychom totiž mohli tyto procesy a systémy lépe pochopit, poznat, navrhovat a optimalizovat neobejdeme se v mnoha případech bez komplexního, systematického přístupu. Právě k tomuto účelu máme k dispozici silný nástroj – počítačovou simulaci, která se stává zcela nezbytným nástrojem pro zodpovědné rozhodování manažerů, ekonomů, průmyslových inženýrů, plánovačů, technologů a dalších profesí.
Vyučující
Ing. Pavel Scholz
Letní 2023/2024
Ing. Pavel Scholz
Letní 2022/2023
Ing. Pavel Scholz
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do předmětu (cíle a požadavky předmětu, PLM, SW využívané v oblasti výroby, Digitální továrna)
2. Modelování a simulace (terminologie, smysl a význam, přednosti a omezení, diskrétní simulace)
3. Metodika zpracování simulačního projektu – část 1 (představení a specifikace jednotlivých fází)
4. Metodika zpracování simulačního projektu – část 2 (představení a specifikace jednotlivých fází)
5. Zavádění počítačové simulace (způsoby zavádění, nároky, etapy)
6. Simulační nástroje (klasifikace nástrojů, požadavky na nástroje, nabídka na trhu)
7. Modelování a simulace komplexních systémů (příklady komplexních systému a jejich problematické oblasti)
Osnova cvičení
1.-2. Úvod do předmětu (základní požadavky, průběh předmětu, …). Představení pracovního prostředí vybraného simulačního nástroje (softwaru).
3.-4. Tvorba jednoduchých simulačních modelů se zaměřením např. na kapacitní bilancování pracovišť – představení základních objektů, jejich nastavení a použití na jednoduchých příkladech.
5.-6. Simulace logistiky a lidských zdrojů - představení objektů pro simulaci, jejich nastavení a použití na jednoduchém problému z praxe.
7. Návrh a realizace experimentů. Optimalizace.
8.-10. Samostatné řešení jednodušších ucelených problémů z praxe (automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, …) – analýza problému, tvorba modelu, simulace, vyhodnocení, optimalizace, diskuze.
11.-12. Simulace robotických buněk a ergonomie (představení prostředí, tvorba jednoduchého modelu).
13. Závěrečné ověření získaných znalostí.
Literatura
Hlavní studijní materiály:
1. LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. Fifth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015. xviii, 776 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. McGraw-Hill international editions. ISBN 978-1-259-25438-3.
2. BANKS, Jerry et al. Discrete-event system simulation. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, ©2010. 640 s. International edition. ISBN 978-0-13-815037-2.
3. Tutoriály a manuály k používaným softwarům (součástí instalace)
Doporučené studijní materiály:
1. ZELENKA, Antonín. Projektování výrobních systémů. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 365 s. ISBN 80-01-01302-2.
"2. ZELENKA, Antonín, VOLF, Luděk a POSKOČILOVÁ, Antonie. Projektování výrobních systémů: návody na cvičení. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3.
"
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)