Projekt I - Plánování a ekonomické hodnocení projektů (2382989)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:PRO1Approved:21.04.2020
Valid until: ??Range:1P+4C
Semestr:Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Projekt se zaměřuje buď na produktové inovace, nebo procesní inovace. Předmětem řešení je buď inovace reálně existujícího podniku, nebo inovace vztahující se k vlastnímu zvolenému podnikatelskému záměru. V rámci řešení projektu studenti provedou podrobnou specifikaci parametrů projektu, zdůvodní rozsah a nezbytnost zvoleného řešení, charakterizují relevantní trh, zákazníky a konkurenci, provedou ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu, identifikují klíčová ekonomická a neekonomická rizika projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost.
Teacher's
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
1. Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem
2. Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem
3. Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem
4. Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
5. Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
6. Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
7. Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce
8. Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce
9. Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce
10. Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.
11. Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.
12. Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.
13. Závěrečná část – prezentace projektu
Structure of tutorial
1. Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem
2. Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem
3. Popis projektu a cílů, kterých má být dosaženo, Specifikace předmětu projektu: a) charakteristika produktová inovace a porovnání se stávajícím produktem, b) charakteristika procesní inovace a porovnání se stávajícím procesem
4. Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
5. Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
6. Podrobná specifikace parametrů pořizovaných investic, porovnání se stávajícím (výchozím) stavem. Zdůvodnění rozsahu a nezbytnosti zvoleného řešení pro zajištění výstupu projektu. Popis veškerých pozitivních a negativních vlivů plynoucích z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách
7. Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce
8. Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce
9. Popis trhu a jeho vývoje, definice zákaznických segmentů. Popis konkurence - analýza nabídky, výčet hlavních konkurenčních firem, jejich podíl na trhu, srovnání navrhovaného řešení s konkurencí. Analýza poptávky – potenciální odběratelé a dodavatelé. Předpokládaný objem budoucích prodejů v hmotných jednotkách, projekce předpokládaných tržeb v čase, možné substituty výrobku, marketingová strategie, popis výrobku – cena, propagace, distribuce
10. Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.
11. Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.
12. Popis hlavních ekonomických cílů projektu, ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu. Predikce nákladů a výnosů projektu. Rozpočet projektu po položkách. Citlivostní analýza rizik – určení klíčových ekonomických a neekonomických rizik projektu a jejich dopadů na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. Způsob financování projektu.
13. Závěrečná část – prezentace projektu
Literarture
CHVALOVSKÝ, V., Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. 1. vyd. ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-085-8
KOLEKTIV AUTORŮ, Národní standard kompetencí projektového řízení, 1. vyd. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2008. ISBN 978-80-214-3665-7.
POSTER, K., APPLEGARTH, M., Projektový management, 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2006. ISBN 80-7367-141-7.
SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti (Feasibility Study): metodická příručka [online]. 2004 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Rizeni-fondu-EU/Metodika-zpracovani-studie-proveditelnosti
TIDD J.,BESSANT J.,PAVITT K. Řízení inovací, Computer Press, Brno 2007, 9788025114667
PITRA Z. Management inovačních aktivit, Professional Publishing, Praha 2006,808694610X
JÁČ I. RYDVALOVÁ P.,ŽIŽKA M. Inovace v malém a středním podnikání, Computer Press, Brno 2005,8025108538
VLČEK R. Management hodnotových inovací, Management Press, Praha 2008, 9788072611645
Requirements
Studenti zpracovávají projekt v souladu s jednotlivými specifikovanými kroky. Výuka probíhá formou konzultací. Během semestru studenti předkládají ke kontrole řešení dílčích etap projektu. Na konci semestru studenti prezentují a obhajují celkové řešení projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 19.7.2024, 7:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)