Moderní řízení podniků a projektů (2383020)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MŘPPSchválen:10.12.2018
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je představit studentům moderní trendy a přístupy, které se v posledních letech objevují v podnikovém řízení a budou formovat i jeho budoucnost. Kurz v úvodu představuje hlavní technické a technologické trendy, které budou v nejbližší době výrazně přetvářet průmysl, jejich ekonomické, environmentální přínosy a rizika. Následně navazuje problematika informačních systémů pro řízení a plánování podnikových procesů a pro podporu manažerského rozhodování. Dále se kurz věnuje otázce moderních přístupů a nástrojů pro řízení výroby a je zakončen problematikou aktuálních trendů v oblasti projektového managementu. Ambicí kurzu není vzhledem k omezenému rozsahu poskytnout studentům detailní výklad v jednotlivých oblastech, ale přinést všeobecný pohled na aktuální trendy a přístupy v klíčových oblastech podnikového řízení. Potřebná hloubka jednotlivých oblastí je dále rozvíjena v rámci jednotlivých kurzů v magisterském studiu.
Osnova
Osnova cvičení
1. Technické a technologické trendy ovlivňující současnost a budoucnost průmyslu (MZi)
2. Podnikové informační systémy (VB, ideálně externista)
3. Business Intelligence a jeho přínosy pro podniky (Ryzhkov nebo ideálně Hušek či jeho vyslanec)
4. Business hra – na hodinu v kůži ředitele podniku (VB)
5. Data, Big Data, práce s nimi, kybernetická bezpečnost (PWC, Bisnode)
6. Moderní přístupy při řízení výroby – Lean Manufacturing (MZi nebo PSch, ideálně praktik – Pokorná, Richter)
7. Moderní přístupy při řízení výroby – ukázky principů – Lean hry (MZi nebo PSch)
8. Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů (PSch) 1
9. Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů (PSch) 2
10. Projektové řízení – moderní principy a metody (MZi, ideálně praktik)
11. Projektové řízení – práce s nástroji pro plánování a řízení projektů (MZi nebo PŽ)
12. Práce na semestrální práci a její konzultace
13. Obhajoba semestrálních prací
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.1.2020, 4:25 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)