česky  čs
english  en
Podnikatelství pro techniky (2385003)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:28.05.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz představuje studentům podnikání jako relevantní cestu jejich budoucího profesního uplatnění. Technicky zaměření studenti, kteří ve svých osnovách nemají zastoupeny specializované ekonomické a manažerské předměty jsou přístupnou a srozumitelnou formou seznamování se základními tématy, potřebnými pro start podnikání. Pro studium základních informací jednotlivých témat využívají studenti e-learningových podkladů přístupných na webovém portálu předmětu. Nabyté znalosti jsou následně procvičovány a doplňovány na prezenčních workshopech, na nichž se podílí externí lektoři. Hodnocení a klasifikace probíhá na základě průběžných e-learningových testů a na základě zpracování případové studie, zaměřené na problematiku malého podnikání (většinou zpracování business plánu začínajícího podniku).
Vyučující
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Uvedení do kurzu, představení pravidel kurzu a zásadami práce s e-learningovými materiály, role podnikatele
2. Podnikatelské legislativní minimum
3. Jak napsat podnikatelský plán - druhy podnikatelských plánů, cílové osoby, jednotlivé části podnikatelského plánu
4. Jak pracovat s lidmi - základy personálního řízení, motivace pracovníků, nábor pracovníků
5. Jak najít cestu k zákazníkovi - základy marketingu pro podnikatele, marketingový mix
6. Jak řídit náklady podniku - řízení nákladů, kalkulace nákladů na produkty
7. Jak řídit finance podniku - základy finančního řízení v podniku
8. Jak se vyznat v účetnictví - úvod do účetnictví pro podnikatele, základní pojmy, hlavní účetní bilance
9. Co dělat, když potřebujeme peníze - hlavní druhy financování podniku
10. Jak zajistit další rozvoj podnikání - rozvoj podnikání a hodnocení investičních projektů
11. Jak zajistit tvorbu kvalitních produktů ohleduplných k životnímu prostředí - základní seznámení s problematikou kvality výroby a jejími environmentálními dopady
12. Nejčastější příčiny neúspěchu MSP
13. Shrnutí a rekapitulace obsahu kurzu
Osnova cvičení
Workshop 1 - podnikatelská idea a podnikatelská strategie
Workshop 2 - legislativa v podnikání
Workshop 3 - projektové řízení
Workshop 4 - start podnikání - osobní zkušenosti
Workshop 5 - prezentace studentských případových studií
Workshop 6 - prezentace studentských případových studií
Literatura
Podklady na e-learningovém portálu: www.e-rep.fs.cvut.cz (po přihlášení)
Požadavky
Základní znalosti z kurzu Management a ekonomika podniku
Klíčová slova
Podnikatelství pro techniky, podnikatelství, podnikání, legislativa v podnikání, marketing, řízení nákladů, finanční řízení, hodnocení investic, personální řízení, základy účetnictví, malé a střední podniky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)