česky  čs
english  en
Informační zdroje (2716002)
Katedra:Knihovna (271)
Zkratka:Schválen:06.06.2003
Platí do: ??Rozsah:1+1
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Informační gramotnost, knihovny a jejich služby, druhy a typy dokumentů, technické normy, patenty a ochrana průmyslového vlastnictví, elektronické informační zdroje na ČVUT, rešerše v databázích, získávání primárních dokumentů, informační zdroje na Internetu, bibliografické citace.
Osnova
Osnova přednášek
1. Úvod, knihovny a jejich služby, podpora výuky na Webu
2. Databáze v síti ČVUT a elektronické knihy a časopisy
3. Získávání informačních pramenů
4. Další zdroje v počítačových sítích
5. Technické normy
6. Ochrana průmyslového vlastnictví
7. Bibliografické citace
8. Závěrečné práce
9. Test a anketa

Osnova cvičení
1. webová stránka knihoven ČVUT a volba tématu pro vyhledávání literatury
2. katalogy knihoven ČVUT, STK a další
3. rešerše v Dialogu a materiálových databázích
4. rešerše v databázích elektronických časopisů, samostatné vyhledávání na zadané téma
5. vyhledávání primárních dokumentů podle výsledků rešerše na zadané téma
6. ČSNI a další standardizační organizace, rešerše na zadaná témata
7. vyhledávání ve veřejně přístupných patentových databázích
8. pokročilé vyhledávání na Internetu
9. tvorba bibliografických záznamů různých druhů dokumentů
Osnova cvičení
Rozvoj a podpora informační gramotnosti studentů a získání návyku etického a právního využívání informací.
Literatura
http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka-fs/index.html
http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka-fs/liter.html
http://knihovny.cvut.cz/vychova/vyuka-fs/terminy.html
Požadavky
Samostatné efektivní vyhledávání literatury v různých elektronických databázích, získávání plných textů z bibliografických databází a prostřednictvím služeb dodávání dokumentů, citování podle platných norem, znalost principů legálního a etického využívání informací.
Klíčová slova
Informační zdroje, informační gramotnost, elektronické databáze, elektronické časopisy vyhledávání v elektronických databázích, primární dokumenty, technické normy, patenty, ochrana průmyslového vlastnictví, autorské právo, citace.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)