CAD 1 (E136031)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:CAD1Schválen:19.10.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:EN
Anotace
Course focused on building basic skills in using of CAD system Autodesk Inventor. Practices follow presentations and are suplemented with professional commentary of lecturing person.
Osnova
Osnova cvičení
1) Introduction - 2D sketches
2) Elementary operations in 3D
3) Modelling I - Basic Techniques
4) Modelling II- AdvancedTechniques
5) Assemblies
6) Drawings - Part
7) Drawings - Assembly
8) Multi-body parts - Assembly
9) Showing standard features on drawings
10) Assessment
Literatura
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
MUNFORD, P. Mastering Autodesk Inventor. WILEY. January 2016
Požadavky
Basics of work on PC
Klíčová slova
2D sketch, 3D model, assembly, working drawing, assembly drawing
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.5.2024, 7:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)