česky  čs
english  en
Steam and Gas Turbine (E151033)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:04.11.2014
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Condensing, backpressure and extraction steam turbines. Basic principals of energy transformations in a turbine stage. Turbine stage with a short (one-dimensional approach) and long (three-dimensional effects) blade. Energy losses, polytropic and isentropic turbine efficiency. Thermodynamic analysis and design of a multi-stage steam and gas turbines. Power control of a steam and gas turbines. Off-design operation conditions of a steam and gas turbines.
Osnova
Literatura
J. Kadrnožka : Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha, 1984, R. W. Haywood : Analysis of Engineering Cycles. Pergamon Press, 1991
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)