česky  čs
english  en
Modelling and Simulation II. (E351712)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:04.02.2016
Valid until: ??Range:2P+2L
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní kurz o modelování částí i celých strojů metodou konečných prvků.
Teacher's
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Matěj Sulitka Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Petr Kolář Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Matěj Sulitka Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
Nosníkové prvky; příprava geometrie pro MKP model; tvorba volné a mapované sítě; definice okrajových podmínek; výpočty vlastností osamělých těles; výpočty vlastností soustavy těles; analýza konkrétních konstrukcí.
Structure of tutorial
Literarture
"Kolář, V., Němec, I., Kanický, V., 1997: FEM Principy a praxe metody konečných prvků; Computer Press; ISBN 80-7226-021-9
Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I a II. Praha, Prometheus, 1995"
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)