česky  čs
english  en
Project Management and Marketing (E382093)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:PMMSchválen:13.01.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:EN
Anotace
Currently, in enterprises carried out a large part of the work in the form of one-off projects. These projects are often a crucial part of the strategic management of the business. The goal may be, for example, the rapid application of new product on the market, and to assist the project management in collaboration with marketing.
Vyučující
Birkan Işik MBA
Letní 2023/2024
Ing. Petr Žemlička
Letní 2023/2024
Birkan Işik MBA
Letní 2022/2023
Ing. Petr Žemlička
Letní 2022/2023
Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Petr Žemlička
Letní 2021/2022
Osnova
1) The history of the project. The characteristic features of the projects. What is a project?
2) Scheduling tools.
3) The process of project management.
4) The term ?triple constraint? and obstacles to its fulfillment.
5) Start of the project.
6) Budget planning and cost estimation of the project's activities.
7) People management in the project team.
8) Corporate marketing, the essence of marketing.
9) Marketing mix.
10) Market segmentation, targeting and positioning.
11) Products and product policy, life cycle of the product. The market position of products, methods of determining the market position of products.
12) Price as a marketing category.
13) Marketing communication and distribution.
Osnova cvičení
1) Introduction to project management.
2) Scheduling-Gantt diagram.
3) Scheduling ? practicing the Gantt chart.
4) Scheduling ? practicing the network diagram.
5) Scheduling ? practicing the network diagram.
6) Scheduling ? practicing the network diagram.
7) First test.
8) The evaluation of the first test. Decision trees.
9) Decision trees.
10) Decision trees.
11) Second test.
12) The evaluation of the second test. Credit test.
13) Evaluation of the credit test. Graded credit.
Literatura
1) ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000, xiv, 344 s. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-218-1.
2) ŽÁČEK, Vladimír. Průmyslový marketing. 1. vyd. Praha: Česká technika ? nakladatelství ČVUT, 2010, 217 s. ISBN 978-80-01-04492-6.
3) KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004, 855 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-0513-2.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)