česky  čs
english  en
Technologie II. (K341014)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:26.09.2013
Platí do: ??Rozsah:8KP+8KC
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.
Vyučující
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2022/2023
Ing. Lubomír Štajnochr
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod - CNC řízené obráběcí stroje.
2. Současné technologie CNC OS.
3. Výroba tvarových ploch (závity a ozubení, plochy 3D).
4. Speciální technologie (nekonvenční, dokončovací a aditivní technologie).
Osnova cvičení
1. Základy metrologie, základy měření na CMM.
2. Teorie obrábění, měření sil při obrábění a teploty řezání, studium opotřebení nástrojů.
3. CNC obráběcí stroje a jejich technologie, nástroje a upínače pro CNC OS.
4. Programování CNC obráběcích strojů, ruční, dílenské, pomocí menu, systémy CAD/CAM.
Literatura
- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s., ISBN 978-80-01-03752-2
- Mádl J; Vrabec M: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-757-5
- Kafka, J.; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3
- Vasilko, K.: Teória a prax trieskového obrábania, Prešov: Fakulta Výrobných Technológií (FVT), 2009, 529 s., ISBN 978-80-553-0152-5
- Vasilko, K., Mádl, J.: Teorie obrábění, Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012, 526 s., ISBN 978-80-7414-460-8
Požadavky
Základy technologie obrábění.
Klíčová slova
metody obrábění; programování CNC obráběcích strojů; automatizace výroby; ekonomika výroby; montáž; technologičnost konstrukce; aditivní technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)