Základy technologie II. (K343010)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:ZT2Schválen:10.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4KP+4KC
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.
Vyučující
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2017/2018
Osnova
1. Základní pojmy procesu obrábění
2. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
3. Technologické podmínky procesu obrábění
4. Obrábění rotačních ploch - soustružení
5. Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování
6. Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání
7. Protahování, dělení materiálu, broušení
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
2. Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení
3. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
4. Praktická dílenská cvičení
5. Praktická dílenská cvičení
6. Praktická dílenská cvičení
7. Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet
Literatura
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.
Požadavky
(žádné)
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.9.2020, 18:43 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)