Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění (W01A002)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Tekutina a pojem kontinua. Tekutina v pohybu. Výchozí rovnice a okrajové podmínky. Zjednodušující úpravy výchozích rovnic. Obtékání těles reálnou tekutinou. Rozdíly vnější a vnitřní aerodynamiky. Stabilita proudění a vliv turbulence. Víry a vírové struktury. Matematické modely vybraných případů proudění vnější a vnitřní aerodynamiky, formulace úloh. Příklady technických aplikací.
Vyučující
prof. Ing. Jaroslav Fořt CSc.
Zimní 2016/2017
Osnova
1-3 Tekutina a kontinuum
Výchozí rovnice a podmínky

4-6 Zjednodušení výchozích rovnic.
Obtékání tělesa reálnou tekutinou.
Vnitřní, vnější aerodynamika.

7-9 Stabilita proudění a vliv turbulence
Víry a vírové struktury

10-14 Matematické modely vybraných příkladů vnitřní a vnější aerodynamiky.
Příklady technických aplikací.
Osnova cvičení
1-3 Tekutina a kontinuum
Výchozí rovnice a podmínky

4-6 Zjednodušení výchozích rovnic.
Obtékání tělesa reálnou tekutinou.
Vnitřní, vnější aerodynamika.

7-9 Stabilita proudění a vliv turbulence
Víry a vírové struktury

10-14 Matematické modely vybraných příkladů vnitřní a vnější aerodynamiky.
Příklady technických aplikací.
Literatura
R. Dvořák, K. Kozel: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha,
Požadavky
Klíčová slova
matematické modelování, stlačitelná, nestlačitelná tekutina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.9.2019, 7:20 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)