česky  čs
english  en
Numerické metody algebry (W01OZ003)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:NMAApproved:06.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Formulace základních úloh lineární algebry.
Přímé metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic.
Klasické iterační metody, Jacobiova: Gaussova-Seidelova a super relaxační metoda.
Gradientní metody, metoda sdružených gradientů.
GMRES metoda.
Problematika řešení úloh se špatně podmíněnými maticemi, předpodmiňování.
Řešení problému vlastních čísel, zobecněná vlastní čísla.
Řešení soustav nelineárních algebraických rovnic.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
C.T. Kelley , Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia, 1995
M. Fiedler.: Speciální matice a jejich použití v numerické matematice, SNTL, 1981.
R.S. Varga, Matrix Iterative Analysis, Springer 2009.
A.George, J.W Liu.: Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall 1981.
Golub, G.H., van Loan, Ch.F.: Matrix Computations, 996 The Johns Hopkins Univ. Press.
Hackbusch, W.: Iterative Solution of Large Sparse Systems of Equations, 1994, Springer-Verlag
Meurant, G.: Computer Solution of Large Linear Systems, 1999, Elsevier.
Segeth, K.: Numerický software I., 1998, Karolinum.
Requirements
Keywords
numerické metody, velké řídké matice, lineární algebra, singulární rozklad, vlastní čísla, vlastní vektory, soustavy nelineárních algebraických rovnic.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)