česky  čs
english  en
Matematické základy počítačové grafiky (W01TZ004)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:PGRApproved:23.01.2021
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Základy neuniformní racionální B-spline (NURBS) reprezentace.
Aproximační křivky a plochy obecného tvaru (NURBS, B-spline, Bézierova křivka a plocha, Coonsova kubika).
Interpolační křivky a plochy obecného tvaru (NURBS, B-spline, Coonsova plocha, Fergusonova kubika a Fergusonův plát)
Spojitost napojení křivek.
Plátování ploch.
Aplikace ve strojírenství.
Teacher's
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Literarture
Linkeová, I. – Skalník, P. – Zelený, V.: Calibrated CAD model of freeform standard, In: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry, 2015, Prague, Czech Republic
Farin, G.: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, 2001, Elsevier
Piegl L., Tiller, W.: The NURBS Book, 1997, Springer, London.
Linkeová, I.: NURBS křivky, 2007, ČVUT.
Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, 2008, skriptum, ČVUT.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)