česky  čs
english  en
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných prvků (W01TZ007)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:PDRKPSchválen:23.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení, matematické základy metody konečných prvků.
Souvislost slabého a klasického řešení.
Odhad chyby.
Volba prostoru konečných prvků.
Užití metody konečných prvků pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice.
Příklady v 1D, 2D.
Aplikace metody konečných prvků: rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, problém konvekce-difuze, problém lineární pružnosti, Stokesův problém a Navierovy-Stokesovy rovnice.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Literatura
Sváček, P., Feistauer, M.: Metoda konečných prvků, 2006, Vydavatelství ČVUT.
Johnson, C.: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, 1987, Cambridge University Press.
P. G. Ciarlet, The Finite Element Method for Elliptic Problems, SIAM, 2002 (2nd edition).
Míka, S., Přikryl, P.: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, 1995, ZČU Plzeň.
Vitásek, E.: Numerické metody, 1987, SNTL.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)