česky  čs
english  en
Difúze v pevných látkách (W02OZ001)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:10.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřený na transportní procesy v pevných látkách. Důraz je kladen na makroskopický a mikroskopický přístup, matematický model, Fickovy zákony, mechanismy difúze, statická a dynamická teorie difúze, difúze po vakancích, intersticiální difúze, korelační koeficient, zvláštní mechanismy difúze, Kirkendallův jev, metody měření difúze, implantace.
•Fenomenologická teorie difúze
•Fickovy zákony
•Atomistická teorie difúze
•Mechanismy difúze
•Dominantní mechanizmy difúze v kovech, difúzní koeficient, korelační koeficient, Kirkendallův efekt
•Statická a dynamická teorie difúze
•Metody měření difúze
•Modelování difuzních profilů
•Speciální případy I - difuze urychlená radiací
•Speciální případy II - difúze v elektrickém poli
Osnova
Literatura
•Mehrer H., Diffusion in solids : fundamentals, methods, materials, diffusion-controlled processes, 2007, Springer Verlag, pp. 639, ISSN: 0171-1873;
•S. A. Socolofsky, G. H. Jirka, Special Topics in Mixing and Transport Processes in the Environment, College Station: Texas A&M University, 5th ed., 2005. xiv, 172 s., 29–50;
•Voleník K.: Difuze v kovech. 1964. ČS časopis pro fyziku. (k dispozici v knihovně Ústavu fyziky, FS, ČVUT v Praze)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)