česky  čs
english  en
Interakce záření s pevnou látkou - Radiační poškození materiálu (W02OZ002)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:10.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá procesy probíhajícími při interakci záření s pevnou látkou, detekcí a vlivy záření na strukturu a vlastnosti pevných látek.
•Typy záření.
•Modely jejich interakce s pevnou látkou-krystalem.
•Mechanizmus brždění energetických částic.
•Srážková kaskáda.
•Ionizace a Comptonův jev.
•Radiační poškození bodové a objemové.
•Vliv radiačních poruch na vlastnosti kovů, izolátorů a polovodičů.
•Transmutační procesy při ozařování.
•Iontová implantace.
•Vyhojení radiačních poruch.
•Technické problémy při měření dávek záření. Měření dávek iontů-konverze, přímé měření. Detektory záření a jejich aplikace v praxi.
•Využití záření ve strojírenství-technika jaderných reaktorů, stavba urychlovačů a defektoskopie.

Cvičení: je zaměřeno na simulace distribuce dopantů a bodových poruch v pevných látkách po ozařování a na praktické měření fluencí a parametrů iontového a elektronového svazku.
Osnova
Literatura
•Ullmann, V.: Jaderná a radiační fyzika, Ostravská univerzita, 2009, 173 s., ISBN: 978-80-7368-669-7
•Fukátko, T.: Detekce a měření různých druhů záření, BEN-Technická literatura, 2007, 189 s., ISBN: 978-80-7300-1.
•Jech, Č.: Interakce energetických atomů v pevných látkách. Praha: Academia, 1974, 118 s., ISSN: 0577-3652.
•Möller, W.: Fundamentals of Ion-Surface Interaction, Forschungszentrum Rossendorf;
•Stoller R. E., M. B. Toloczko, M. B., et al.: On the use of SRIM for computing radiation damage exposure, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 2013, vol. 310, p. 75-80. ISSN: 0168-583X

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)