česky  čs
english  en
Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra (W02OZ005)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:10.01.2021
Valid until: ??Range:78P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o termofyzikálních vlastnostech medií (plynů a kapalin) nejčastěji používaných inženýrské praxi.
Přednášky seznamují posluchače s fyzikálními a termofyzikálními vlastnostmi látek jejichž znalost je nezbytná pro optimální návrhy inženýrských konstrukcí. Předneseny budou: Základy aplikované termodynamiky – mezimolekulové síly, teorie korespondujících stavů, kritické veličiny, stavové chování tekutin, termodynamické funkce. Transportní vlastnosti - viskozita, tepelná vodivost, difúzní koeficient a jiné vlastnosti tekutin. Základy simulačních metod (Metoda Monte Carlo a Metoda molekulární dynamiky) a aplikace simulačních metod. Relevantní databázové systémy – komerční a vlastní. Využití počítačových sítí pro vyhledávání spolehlivých termofyzikálních dat (rozsah předmětu 30 hod).
•Základy aplikované termodynamicky
•Termodynamické vlastnosti
•Transportní vlastnosti
•Empirický a semi-empirický přístup získávaní inženýrských dat
•Základy simulačních metod
•Metoda Monte Carlo
•Metody molekulární dynamiky
•Základy programování simulačních metod
•Aplikace simulačních metod v inženýrské praxi (SAFT, PC SAFT)
•Databázové systémy termofyzikálních vlastností a jejich využití.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
•DeVoe, H.: Thermodynamics and Chemistry, The second edition, version 8, 2016, s. 533
•Assael, M., Trusler, M., Tsolakis, T.: Thermophysical Properties of Fluids. An Introduction to Their Prediction, Imperial College Press: World Scientific Publications, London (1996), s. 350, ISBN 1-86094-009-9;
•Nezbeda,I.; Kolafa,J.;aj.: Úvod do počítačových simulací-metody Monte Carlo a molekulární dynamiky (2003), 2.vydání, Karolinum-nakladatelství UK, Praha, s. 205, ISBN: 8024606496
•Heinrich,J.: Vlastnosti tekutin, 1980, 1.vydání, ALFA SNTL Praha, 1980, s. 282.
•Thermophysical Properties of Fluid Systems - the NIST WebBook
•Cengel, Y. A., Boles A. M.: Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill Education; 8th edition (1994), s.1024, ISBN-13: 978-0073398174
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)