česky  čs
english  en
Český jazyk pro doktorandy (W04J005)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:Approved:06.05.2010
Valid until: ??Range:90
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Structure
Structure of tutorial

Literarture
Chcete ještě lépe mluvit česky 2 - Harry Putz, 2002
odborné časopisy, denní tisk a odborná literatura doktorandů
aktuální nahrávky
Requirements
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Keywords
čtení odborné literatury s porozuměním sledování odborných přednášek diskuse shrnutí obsahu přečteného textu a referování o experimentu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)