česky  čs
english  en
Metodika experimentálních prací (W12O002)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět poskytuje přehled o základních metodách měření fyzikálních veličin v hydro, aero a termodynamice, organizaci experimentu a jeho vyhodnocení.
Structure
Teorie podobnosti a rozměrová analýza.
Analogie.
Organizace experimentu v aero-, hydro- a termodynamice.
Experimentální zařízení, aerodynamické tratě a tunely pro různé účely.
Měření základních stavových veličin.
Speciální měřicí sondy.
Elektrické metody měření.
Snímače měřených veličin.
Hromadný sběr dat.
Řízení experimentu počítačem.
Zpracování výsledků měření.
Literarture
Vlastní podklady
Keywords
teorie podobnosti, analogie, aerodynamický tunel, sonda, převodník, systém sběru dat
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)