česky  čs
english  en
Počítačová dynamika tekutin (W12O004)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Formulace rovnic dynamiky tekutin. Úvod do modelování turbulence. Základy numerického řešení proudění nestlačitelné vazké tekutiny. Seznámení s numerickým řešením proudění za použití komerčních programů.
Osnova
Vysvětlení základních principů numerického řešení proudění tekutin.
Osnova cvičení
práce s komerčním programem,
numerické řešení vybraných 2D úloh vnitřní a vnější aerodynamiky
Literatura
Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Požadavky
numerické řešení vybraných 2D problémů za použití komerčního programu, pochopení základních principů numerického řešení proudění nestlačitelné vazké tekutiny
Klíčová slova
dynamika tekutin, modelování turbulence, numerické modelování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)