česky  čs
english  en
Experimentalni metody v mechanice tekutin a termodynamice (W12OZ001)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:06.01.2021
Valid until: ??Range:39P+39C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
• Měření základních veličin: hustota, povrchové napětí, viskozita, tepelná vodivost a difuzivita, elektrické a magnetické parametry kapalin a plynů
• Měření tlaku: měření na stěnách a ve volném proudu, nátěry citlivé na tlak (PSP)
• Měření rychlosti, vířivosti, Machova čísla: měření na bázi tlaků, drátková anemometrie, měření na bázi částic, Sonická Anemometrie a termometrie.
• Měření na bázi hustoty: index lomu a vizualizace na základě optických metod, Schlieren, Interferometrie, Optická Tomografie.
• Měření teploty a tepelného toku.
• Měření povrchových tepelných charakteristik s využitím IR, tepelné měření s využitím absorbce, Laserová Fluorescence, nátěry citlivé na teplotu (TSP)
• Vizualizace proudění: cíle a principy vizualizace, vizualizace struktury a směru proudění
• Měření v mezní vrstvě: povrchové smykové napětí, měření stability a přechodové mezní vrstvy optické a neoptické Měřící techniky v turbostrojí
• Analýza a metody vyhodnocování: Fourierova transformace, korelační funkce, vlastní dekompozice (POD, PGD, DMD, SVD), stochastické odhady, vlnová Transformace
• Particle Image Velocimetry (PIV)
• Fyzikální a technický základ: částice, generátory, lasery, kamery, záznam pohybu částic, Metody záznamu částic, Matematický základ a metody vyhodnocení obrazu, Nejistoty a přesnost metody, Aplikace Stereoscopické PIV a Micro-PIV
Structure
Structure of tutorial
Literarture
• Cameron Tropea , Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Springer, 2007, ISBN: 0387233792
• Markus Raffel et al., Particle Image Velocimetry: A Practical Guide, Springer, 2018, ISBN: 3319688510
• Jaime Klapp, Selected Topics of Computational and Experimental Fluid Mechanics Springer, 2015, ISBN: 978-3- 319-11486-6
• J. C. Cajas, et al., Experimental and Computational Fluid Mechanics, Springer, 2014, ISBN: 978-3-319-00115-9
• Leonardo Di. G. Sigalotti, Computational and Experimental Fluid Mechanics with Applications to Physics, Engineering and the Environment, Springer 2014, ISBN: 978-3-319-00190-6
• Lionel Schouveiler,Experimental and Theoretical Advances in Fluid Dynamics, Publisher: Springer 2012, ISBN: 3642179576
• G. Cavvazini The Particle Image Velocimetry - Chars., Limits, Poss. Applns., Intech ,2012, ISBN: 978-953-51-0625-8
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)