Mechanika tekutin a termodynamika v turbostrojích (W12OZ002)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:06.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Turbostroje. Termofyzikální vlastnosti pracovních látek.
• Termodynamické zákony a turbostroje. Účinnost turbostrojů.
• Mechanika tekutin – základní rovnice pro řešení parametrů proudících tekutin.
• Aproximace průtočné části turbostrojů. Lopatkové mříže.
• Axiální turbíny. Dvourozměrná teorie.
• Axiální kompresory a ventilátory
• Trojrozměrná proudění v axiálních turbostrojích.
• Odstředivá čerpadla. Odstředivé kompresory.
• Radiální turbíny.
• Hydraulické turbíny. Větrné turbíny
• Modelový experiment proudění v turbostrojích.
• Numerické simulace proudění v průtočných částech turbostrojů.
• Nenávrhový provoz turbostrojů.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
• S.L.Dixon : Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, Elsevier, Amsterdam, 2005
• M.Luxa : Důsledky konstrukčního řešení oběžného kola posledního stupně nízkotlakéhodílu parní turbíny velkého výkonu s velmi dlouhými lopatkami na transsonické proudění, Habilitační práce, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2017
• P.Šafařík, M.Vestfálová : Termodynamika vlhkého vzduchu, Česká technika, Praha, 2016
• L.Krajíc :Parní turbíny a příslušenství, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.4.2021, 16:40 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)