česky  čs
english  en
Vyšší mechanika tekutin (W12TZ001)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:06.01.2021
Valid until: ??Range:65P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
• Materiálová derivace skalárů, vektorů a tenzorů.
• Reynoldsův transportní teorém a výchozí rovnice dynamiky tekutin s důrazem na složitější modely proudění tekutin (volná konvekce, vícefázové proudění, … )
• Souvislost mechaniky tekutin a termodynamiky – druhý zákon termodynamiky a konstitutivní rovnice.
• Proudění nestlačitelné tekutiny v kanálech a v potrubních sítích.
• Diskuse obtékání proudnicového a špatně obtékaného tělesa.
• Statistická teorie turbulentního proudění a modelování turbulence.
• Fyzikální aspekty počítačové mechaniky tekutin.
• Struktura tenkých smykových vrstev.
• Pokročilé aspekty teorie podobnosti a modelování.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
• Durbin, P. A., Pettersson Reif, B. A. Statistical Theory and Modelling for Turbulent Flows, John Wiley & Sons, 2011 White, F. M.: Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, 2006
• Gerhart, P. M., Gerhart, A. L., Hochstein, J.I., Munson, Young and Okiishi’s Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley & Sons, 2016
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)