česky  čs
english  en
Geometrická přesnost částí strojů a mechanismů a jejich vazeb (W13A002)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Jakost povrchu - drsnost povrchu. Přesnost rozměrů. Geometrické tolerance
(tolerance tvaru a polohy, principy tolerování, způsoby tolerování a
jejich výklad). Rozměrové vazby - rozměrové sítě (obvody), transformace
rozměrových vazeb.
Structure
- Struktura povrchu; profilová metoda - parametry struktury povrchu, postupy pro posuzování struktury povrchu, výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru, měření parametrů struktury povrchu, označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků.
- Tolerování rozměrů, soustava tolerancí a uložení ISO, Taylorův princip, princip nezávislosti, podmínka obalové plochy, všeobecné tolerance, vztah mezi drsností povrchu a předepsanou tolerancí.
- Rozměrové vazby - rozměrové sítě (obvody), přímkové rozměrové obvody, plošné rozměrové obvody, transformace rozměrových vazeb, pravděpodobnostní (statistické) tolerování.
- Geometrické tolerance, předepisování jmenovité polohy, pravidlo nezávislosti a pravidlo závislosti, podmínka/stav maxima materiálu, podmínka/stav minima materiálu, podmínka reciprocity, posunuté toleranční pole, tvarově nestabilní součásti, společné pole, všeobecné geometrické tolerance.
Literarture
Keywords
Struktura povrchu, tolerování rozměrů, všeobecné tolerance,, rozměrové vazby - rozměrové sítě (obvody), geometrické tolerance, všeobecné geometrické tolerance.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)