česky  čs
english  en
Spojování strojních součástí (W13O001)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční realizace požadovaných kinematických a silových vazeb mezi dotýkajícími se strojními součástmi a obecné způsoby jejich spojování ve funkční montážní jednotky. Spojení šroubová, svěrná, lisovaná, drážková, klínová, nýtová, svarová, pájená, lepená aj. Vnitřní mechanismy, koncentrace zatížení a potenciální mezní stavy, řešení únosnosti a provozní spolehlivosti spojů i spojovaných součástí.
Osnova
- Konstrukční realizace kinematických a silových vazeb mezi kontaktními strojními součástmi, spojování součástí ve funkční montážní jednotky
- Problematika závitových a šroubových spojů, analýzy napěťových a deformačních stavů, zvyšování únosnosti a provozní spolehlivosti
- Napěťové a deformační analýzy předpjatých šroubových spojů, výpočty únosnosti a životnosti, zlepšování provozních vlastností spojů
- Přenos výkonu pohybovými závitovými dvojicemi, kinematika, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu, konstrukční řešení pohybových závitových dvojic
- Svěrné spoje, konstrukční řešení, pevnostní výpočty, optimalizace spojů,
- Tvarové spoje, západkové spoje, konstrukce, pevnostní výpočty
- Materiálové spoje, analýzy napěťových a deformačních stavů, pevnostní řešení, vlivy dynamiky zatěžování
- Mezní stavy, koncentrace napjatostí materiálových spojů, pevnostní výpočty, zvyšování únosnosti a provozní spolehlivosti
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)