česky  čs
english  en
Spojování strojních součástí (W13O001)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Konstrukční realizace požadovaných kinematických a silových vazeb mezi dotýkajícími se strojními součástmi a obecné způsoby jejich spojování ve funkční montážní jednotky. Spojení šroubová, svěrná, lisovaná, drážková, klínová, nýtová, svarová, pájená, lepená aj. Vnitřní mechanismy, koncentrace zatížení a potenciální mezní stavy, řešení únosnosti a provozní spolehlivosti spojů i spojovaných součástí.
Structure
- Konstrukční realizace kinematických a silových vazeb mezi kontaktními strojními součástmi, spojování součástí ve funkční montážní jednotky
- Problematika závitových a šroubových spojů, analýzy napěťových a deformačních stavů, zvyšování únosnosti a provozní spolehlivosti
- Napěťové a deformační analýzy předpjatých šroubových spojů, výpočty únosnosti a životnosti, zlepšování provozních vlastností spojů
- Přenos výkonu pohybovými závitovými dvojicemi, kinematika, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu, konstrukční řešení pohybových závitových dvojic
- Svěrné spoje, konstrukční řešení, pevnostní výpočty, optimalizace spojů,
- Tvarové spoje, západkové spoje, konstrukce, pevnostní výpočty
- Materiálové spoje, analýzy napěťových a deformačních stavů, pevnostní řešení, vlivy dynamiky zatěžování
- Mezní stavy, koncentrace napjatostí materiálových spojů, pevnostní výpočty, zvyšování únosnosti a provozní spolehlivosti
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)