Teorie konstruování v podmínkách CAD (W13O003)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Algoritmizace konstruování, postup technické přípravy výroby, informace pro konstruování a jejich zpracování, tvarování, modelování, výpočetní kontroly, optimalizace tvarů a parametrů, metody hledání extrému vázaného dalšími podmínkami a jejich nasazení při optimalizaci parametrů, systémové inženýrství, HW a SW pro CAD.
Structure
Technická příprava výroby, členění, koncipování, racionalizace.
Tvarování, modeláře, nadstavby, otevřenost architektury.
Výpočetní kontrola, maticové metody.
Konstrukční doporučení.
Optimalizace, lineární a nelineární programování, numerické metody, stochastické metody.
Systémové inženýrství.
Software.
Structure of tutorial
Výpočetní kontrola MKP.
Lineární programování.
Stochastická metoda.
Literarture
Bečka, Jan: Teorie konstruování. Skriptum ČVUT Praha 1995.
Jirouš, FR.: Systémové inženýrství. Skriptum ČVUT Prha 1995.
Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce. Skriptum ČVUT Praha 1996.
Haug, E.J., Arora, J.S.: Applied optimal design. J.Wiley NY 1979.
Rychetník, L., Zelinka, J., Pelzbauerová, V.: Sbírka příkladů z lineárního programování. SNTL Praha 1968.
Requirements
Zvládnutí látky přednášek a vypracování zadaných úloh pro cvičení.
Keywords
Konstruování, CAD
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 3.8.2021, 0:02 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)