česky  čs
english  en
Tribologie (W13T002)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Zákony proudění vazké tekutiny,
hydrodynamika laminárního proudění, elektroanalogie, hydrodynamická teorie mazání, kluzná
ložiska radiální, axiální, nestacionární, kmitání a stabilita,
tuhost.
Hydrostatické mazání, hydrostatická a aerostatická ložiska, reduktory tlaku, tuhost.
Kontaktní hydroelastodynamická
teorie, aplikace na valivá ložiska, opotřebení, geometrie kontaktu,
konstrukce, provoz a výroba valivých ložisek.
Tření a opotřebení, kontaktní geometrie, výpočty opotřebení,
intenzita opotřebení, třecí dráha,
změna kontaktní plochy v průběhu třecí dráhy.
Structure
Principy, opotřebení.
Maziva, přehled a vlastnosti.
Smíšené a suché tření, geometrie kontaktu, stochastický charakter, opotřebení.
Kapalné tření, hydrodynamika, stabilita, hydrostatické účinky, silové poměry, odpor.
Aerostatická ložiska.
Valivé tření a ložiska.
Kontaktní hydroelastodynamika.
Konstrukce, materiály a provoz kluzných ložisek.
Structure of tutorial
Opotřebení při suchém tření.
Hydrodynamické ložisko.
Hydrostatické ložisko.
Nestacionární ložisko.
KHED kontakt.
Literarture
Bečka, Jan: Tribologie. Vyd. ČVUT Praha 1997.
Bečka, Jan: Vybrané statě z částí strojů. Skriptum ČVUT Praha 1993.
Requirements
Zvládnutí látky přednášek a vypracování příkladů cvičení.
Keywords
Tření, opotřebení, ložiska
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)