Tribologie (W13T002)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zákony proudění vazké tekutiny,
hydrodynamika laminárního proudění, elektroanalogie, hydrodynamická teorie mazání, kluzná
ložiska radiální, axiální, nestacionární, kmitání a stabilita,
tuhost.
Hydrostatické mazání, hydrostatická a aerostatická ložiska, reduktory tlaku, tuhost.
Kontaktní hydroelastodynamická
teorie, aplikace na valivá ložiska, opotřebení, geometrie kontaktu,
konstrukce, provoz a výroba valivých ložisek.
Tření a opotřebení, kontaktní geometrie, výpočty opotřebení,
intenzita opotřebení, třecí dráha,
změna kontaktní plochy v průběhu třecí dráhy.
Osnova
Principy, opotřebení.
Maziva, přehled a vlastnosti.
Smíšené a suché tření, geometrie kontaktu, stochastický charakter, opotřebení.
Kapalné tření, hydrodynamika, stabilita, hydrostatické účinky, silové poměry, odpor.
Aerostatická ložiska.
Valivé tření a ložiska.
Kontaktní hydroelastodynamika.
Konstrukce, materiály a provoz kluzných ložisek.
Osnova cvičení
Opotřebení při suchém tření.
Hydrodynamické ložisko.
Hydrostatické ložisko.
Nestacionární ložisko.
KHED kontakt.
Literatura
Bečka, Jan: Tribologie. Vyd. ČVUT Praha 1997.
Bečka, Jan: Vybrané statě z částí strojů. Skriptum ČVUT Praha 1993.
Požadavky
Zvládnutí látky přednášek a vypracování příkladů cvičení.
Klíčová slova
Tření, opotřebení, ložiska
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 30.5.2024, 15:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)