česky  čs
english  en
Principy měření neelektrických veličin (W14OZ003)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Kurz je zaměřen na zvládnutí pokročilých metod elektrického měření neelektrických veličin jako např. teplota, tlak, vlhkost, poloha, rychlost atd. Kromě fyzikálních principů vybraných snímačů bude kladen důraz i na jejich správné použití v aplikacích. Probírány budou rovněž možnosti verifikace údajů ze snímačů.
Konkrétní veličiny budou vždy vybrány podle témat dizertačních prací studentů a přizpůsobeny individuálním potřebám doktoranda ve vztahu k tématu jeho dizertační práce a některého ze čtyř okruhů definovaných v osnově přednášek. Součástí je napsání rešeršně-výzkumné zprávy na dohodnuté téma.
Structure
• Měření teploty (kontaktní, bezkontaktní)
• Měření síly, tlaku, vlhkosti
• Měření polohy, deformace, rychlosti, zrychlení
• Měření průtoku, výšky hladiny
Literarture
• FRADEN, Jacob. Handbook of modern sensors: physics, designs, and applications [online]. Fifth edition. Cham: Springer, [2016], 2016 [cit. 2018-12-04]. ISBN 9783319193038.
• Measurement, instrumentation, and sensors handbook: spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement [online]. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2014], 2014 [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781439863268.
• NEBYLOV, A. V. Aerospace sensors [online]. [New York, N.Y.] (222 East 46th Street, New York, NY 10017): Momentum Press, 2013. Sensors technology series [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781606500613.
• NORTHROP, Robert B. Introduction to instrumentation and measurements [online]. Third edition. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014, 2014 [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781466596795.
• Automotive sensors [online]. 1st ed. New York: Momentum Press, 2009. Sensors technology [cit. 2018-12-04]. ISBN 9781606500118.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)