Ekologické aspekty tepelně energetických zařízení (W15O001)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Problematika vzniku plynných a pevných emisí z provozu tepelně energetických zařízení.
Osnova
Možnosti ovlivňování průběhu spalovacích reakcí z hlediska vzniku plynných i pevných emisí. Technické metody pro snižování emisí SO2 , SO3 , NOx, HCl, HF těžkých kovů a vyšších uhlovodíkových sloučenin (furany, dioxiny). Vliv koncepce tepelně energetického zařízení na výběr technických prostředků pro snižování emisí.
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
ekologie, emise
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.1.2021, 19:34 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)