česky  čs
english  en
Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení (W15OZ001)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Zvládnout základní principy zajišťování jaderné bezpečnosti jaderně energetických zařízení. Pochopit základy a aplikaci všech k tomu potřebných odborných disciplín.
•Základní principy zajištění jaderné bezpečnosti.
•Hloubková ochrana u stávajících a perspektivních bloků a její jednotlivé stupně.
•Inherentní, pasivní a aktivní zajištění bezpečnosti.
•Havárie s poruchou reaktivity (mechanismus vnesení reaktivity, normální a promptní exkurse výkonu, Černobyl).
•Havárie s poruchou chlazení.
•Havárie se ztrátou chladiva - LOCA.
•Chování paliva při haváriích, mechanismus poškozování až po tavení.
•Poměry v kontejnmentu včetně příslušných fyzikálně-technických procesů, zdrojový člen.
•Šíření radioaktivity uvnitř bloku a v životním prostředí.
•Radiologické následky.
•Aplikace současných výpočetních nástrojů pro vypracovávání bezpečnostních analýz
Structure
Structure of tutorial
Literarture
•Nureg 0800
•Todreas, Kazimi, Nuclear Systems I, Taylor and Francis, 1993
•Todreas, Kazimi, Nuclear Systems II, Taylor and Francis, 1993
•Lewis,Nuclear Power Reactor Safety, John Wiley and Sons, 1977
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)