česky  čs
english  en
OBĚHY ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ (W15OZ006)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Teorie tepelných oběhů energetických systémů
•Koncepčních varianty
•Praktické realizace pro potřeby efektivních energetických konverzí,
•Tepelné oběhy jako základ konverzního řetězce na cestě od primární ke koncové energii
•Faktory, které limitují a koncepčně formují TO.
•Pracovní látka a její vliv na koncepci oběhu.
•Specifika oběhů pro využití primárních a sekundárních zdrojů energie.
•Zdroje a propady tepla.
•Kombinované TO.
•Propojení TO a systémů přímých přeměn.
•Návrh a optimalizace parametrů tepelných oběhů ve vazbě na aplikaci.
•Exergetické hodnocení TO.
•Očekávané vývojové trendy v energetice.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
•Goswami, D. Yogi and Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press, 2007
•Meherwan, P. Boyce: Handbook for cogeneration and combined cycle power plants.
2nd Edition, ASME Press, 2010
•DiPippo, R.: Geothermal Power Plants, 4th Edition, 2015
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)