česky  čs
english  en
POKROČILÉ SYSTÉMY V ENERGETICE (W15OZ008)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:11.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Problematika trvale udržitelné energetiky.
•Pokročilé energetické systémy a faktory které je formují.
•Energetika na počátku 21. století.
•Teoretické fyzikální limity, technologické, ekologické a ekonomické potenciály.
•Odklon zdrojové základny od neobnovitelných komodit.
•Energetika obnovitelných zdrojů.
•Energetické stroje a systémy jako základní komponenty konverzních řetězců pro časově a místně optimální nasazení potenciálů konvenčních a alternativních zdrojů.
•Koncepce pokročilých energetických systémů v centralizované energetice
•Koncepce pokročilých energetických systémů v decentralizované energetice.
•Efektivita využití zdrojů a její limity.
•Společenské aspekty energetiky
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Osnova
Literatura
•Energy for the 21st Century, IMechE Seminar Publication 1996-3, The Institution of Mechanical Engineers, London, UK, 1996
•Borbely A. M. and Kreider J. F.: Distributed Generation, CRC Press, 2001
•Nersesian, R. L.: Energy for the 21st Century, 2nd Edition, 2015
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)