PROJEKTOVÁNÍ A EKONOMIKA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ (W15OZ009)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Význam technicko-ekonomické optimalizace v energetice.
•Metodika návrhu variant pro technicko-ekonomickou optimalizaci.
•Aplikace teorie technicko-ekonomického hodnocení projektů v oblasti energetiky.
•Složitější úlohy technicko-ekonomické optimalizace řešené s využitím výpočetní techniky.
•Citlivostní a riziková analýza výsledků ekonomického hodnocení.
•Ekonomické hodnocení vlivu energetiky na životní prostředí.
•Úloha projektanta při návrhu nových energetických zdrojů.
•Moderní metody projekčních prací.
•Nové směry a možnosti při návrhu energetických zařízení.
•Očekávané vývojové trendy v energetice.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Literarture
•Sarkar, D.: Thermal Power Plant: Design and Operation, Elsevier, 2015
•Dincer, I., Rosen, M. A, Ahmadi, P.: Optimization of Energy Systems, Wiley, 2017
•Hessler, P. G.: Power Plant Construction Management : A Survival Guide, PennWell Corporation, 2014
•Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb, Grada Publishing., 2008
•Miller, B. G.: Clean Coal Engineering Technology., Butterworth Heinemann, 2011
•Taplin, H.: Boiler Plant and Distribution System Optimization Manual, The Fairmont Press, Inc, 2014
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 19.7.2024, 11:26 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)