česky  čs
english  en
SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNÍKY TEPLA (W15OZ011)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Obecné zásady navrhování kotlů.
•Specifické nároky na konstrukci spalovacího zařízení dle vlastností paliva.
•Vliv parametrů paliva na provoz spalovacího zařízení.
•Ekologické aspekty provozu spalovacího zařízení – optimalizace návrhu a provozu.
•Konstrukční řešení spalovacích zařízení různých typů.
•Volba optimální spalovací technologie pro konkrétní aplikace.
•Příprava paliva pro spalování.
•Pomocná zařízení kotle.
•Tepelné a projekční výpočty kotlů.
•Hydraulické a aerodynamické výpočty kotlů.
•Konstrukční návrh a optimalizace spalinových výměníků tepla.
•Provoz spalinových výměníků tepla.
•Konstrukční materiály pro stavbu spalinových výměníků.
•Nové trendy v konstrukci kotlů.
Obsahově bude náplň předmětu modifikována dle tematického zaměření disertační práce.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
•Mullinger, P. Jenkins, B.: Industrial and Process Furnaces: Principles, Design and Operation, Butterworth Heinemann, 2014
•Heselton, K. E.: Boiler Operator's Handbook, The Fairmont Press, Inc., 2014
•Breeze, P.: Coal-Fired Generation, Academic Press, 2015
•Miller, B. G.: Clean Coal Engineering Technology., Butterworth Heinemann, 2011
•Sarkar, D.: Thermal Power Plant: Design and Operation, Elsevier, 2015
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)