česky  čs
english  en
Hydraulika a řízení otopných soustav (W16A003)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Teoretické a praktické základy hydraulického chování otopných soustav. Poznatky o řízení a dynamických stavech otopných soustav včetně komunikačních systémů.
Osnova
Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě. Řízení otopných soustav. Regulace tepelného výkonu. Jednostupňový, vícestupňový a modulovaný provoz kotle. Regulace výměníků voda-voda a pára-voda. Funkce regulátorů a jejich použití. Centrální řídící technika a komunikační systémy.
Osnova cvičení
Teoretické a praktické základy hydraulického chování otopných soustav. Poznatky o řízení a dynamických stavech otopných soustav včetně komunikačních systémů.
Literatura
Ross, H.: Hydraulik der Wasserheizung. R. Oldenbourg Verlag, Wien 1995
Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.

Požadavky
Zvládnutí: Teoretické a praktické základy hydraulického chování otopných soustav. Poznatky o řízení a dynamických stavech otopných soustav včetně komunikačních systémů.
Klíčová slova
Řízení, regulace, vytápění, hydraulika otopných soustav
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)