Dynamické simulace energetických systémů (W16G002)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Po absolvování předmětu studenti porozumí a budou schopni využívat základní dynamické simulační metody, rozumět odlišnostem mezi simulačními nástroji a jejich výhodami a nevýhodami a budou schopni vybrat vhodný nástroj pro daný problém. Studenti se naučí plánovat a provádět simulační studie pro různé typy systémů a budov.

Structure
Základy dynamických simulací, simulační nástroje, základy programu TRNSYS, standardní komponenty, časově závislé vstupy, nestandardní komponenty, energetické bilance, konvergence, hledání chyb, simulace budov, klimatická data, plánování simulačních studií, vytváření nových komponent.

Literarture
Weiss, W.: Solar Heating Systems for Houses: A Design Handbook for Solar Combisystems, Earthscan, 2004, ISBN 1902916468

Keywords
dynamika systémů, modelování budov, počítačová mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 7:51 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)