Dynamické simulace energetických systémů (W16G002)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Po absolvování předmětu studenti porozumí a budou schopni využívat základní dynamické simulační metody, rozumět odlišnostem mezi simulačními nástroji a jejich výhodami a nevýhodami a budou schopni vybrat vhodný nástroj pro daný problém. Studenti se naučí plánovat a provádět simulační studie pro různé typy systémů a budov.

Osnova
Základy dynamických simulací, simulační nástroje, základy programu TRNSYS, standardní komponenty, časově závislé vstupy, nestandardní komponenty, energetické bilance, konvergence, hledání chyb, simulace budov, klimatická data, plánování simulačních studií, vytváření nových komponent.

Literatura
Weiss, W.: Solar Heating Systems for Houses: A Design Handbook for Solar Combisystems, Earthscan, 2004, ISBN 1902916468

Klíčová slova
dynamika systémů, modelování budov, počítačová mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 0:43 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)