česky  čs
english  en
Klimatizační systémy (W16O001)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+3C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant: Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Termodynamické vlastnosti suchého a vlhkého vzduchu, aplikace psychrometrických principů. Výběr, návrh a regulace klimatizačních systémů jednozónových a vícezónových. Minimalizace spotřeby energie, využití odpadní energie v klimatizaci. Alternativní zdroje chladu, chladicí zařízení, tepelná čerpadla.
Structure
Venkovní a vnitřní klimatické podmínky. Úprava vlhkého vzduchu, teoretická a praktická řešení procesů v klimatizaci. Dimenzování klimatizačních systémů - vzduchové systémy, kombinované systémy vzduch - voda, vodní systémy, chladivové systémy. Analýza přenosu tepla v systémech, dimenzování zařízení pro minimální spotřebu energie, odhad spotřeby energie. Distribuce tepla, chladu a venkovního vzduchu v budovách. Volba a návrh zdrojů tepla a chladu v budovách.
Literarture
M. Geshwiler, editor: Psychrometrics Theory and Practice, ASHRAE Atlanta, 1996
2004 ASHRAE Handbook: HVAC Systems and Equipment, ASHRAE Atlanta, 2004
A.Vedavarz, S.Kumar, M.Hussain: Heating, Ventilation and Air Conditioning Handbook for Design and Implementation, Industrial Press, 2007
F.C. McQuiston, J.D. Parker, J.D. Spitler: Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005

Keywords
Klimatizace, klimatizační systémy, psychrometrie, vlhký vzduch, chladicí zařízení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)