Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci (W16O005)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Podmínky tepelného komfortu osob. Interakce lidského těla a prostředí, přenos tepla a vlhkosti. Předpověď stavu tepelného komfortu, statistické hodnocení.
Tepelná zátěž budov, nestacionární výpočty. Metody stanovení topných a chladicích výkonů v klimatizaci. Energetická simulace budovy a větracího/klimatizačního zařízení.
Osnova
Energetická bilance osob a prostředí, metabolický tepelný tok. Predikce tepelného komfortu. Kriteria pro hodnocení tepelného prostředí. Měření stavu vnitřního prostředí.
Určující parametry venkovního prostředí. Výpočet tepelných zátěží pro dimenzování klimatizace a větrání, vlhkostní zisky. Výpočty nestacionárních procesů v strojních zařízeních a budovách, energetické simulace, akumulace tepla a chladu. Referenční klimatický rok. Stanovení dlouhodobé spotřeby energie pro klimatizaci a větrání.

Literatura
F.C. Quiston, J.D. Spitler: Cooling and Heating Load Calculation Manual. ASHRAE Atlanta, 1994
2005 ASHRAE Handbook: Fundamentals. ASHRAE Atlanta, 2005
A.Vedavarz, S.Kumar, M.Hussain: Heating, Ventilation and Air Conditioning Handbook for Design and Implementation, Industrial Press, 2007
F.C. McQuiston, J.D. Parker, J.D. Spitler: Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc., 2005
Klíčová slova
Vnitřní tepelné prostředí, tepelný komfort, metabolický tepelný tok, tepelná zátěž, energetická spotřeba, klimatizační zařízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 4:16 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)