česky  čs
english  en
Vybrané statě z modelování (W16O008)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Dr. Ir. Jan Hensen
Kontaktní osoba: Ing. Martin Barták, Ph.D.
Absolvováním předmětu si studenti uvědomí problém (vzrůstající) složitosti systémů techniky prostředí v budovách, porozumí významu simulací pro predikci chování budov, osvojí si teoretické principy a zásady používání pokročilých softwarových nástrojů pro simulace budov a techniky prostředí a zároveň získají praktické dovednosti v používání simulačních metod při projektování s podporou počítače.
Osnova
Modelování energetických toků v různých simulačních prostředích zaměřených na budovy. Přenos tepla a hmoty vedením, konvekcí, přenos tepla a šíření světla zářením, přenos elektrické energie. Konstrukce budovy, technická zařízení, regulační systémy - způsoby modelování, stupeň abstrakce, vhodnost použití. Osoby v budovách a kvalita vnitřního prostředí. Tepelná pohoda a modely termoregulace lidského těla, kvalita vnitřního ovzduší, kvalita osvětlení. Venkovní prostředí, klimatická data, referenční klimatické roky. Integrované energetické chování budovy a jejího zařízení, stupně abstrakce. Posuzování kvality modelu, ověřování správnosti a platnosti výsledků simulace. Využití modelování a simulací při projektování a vyhodnocení energetické spotřeby. Vzorové studie, inženýrské aplikace. Výuka probíhá v anglickém jazyce.
Literatura
http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/courseware/CVUT-capita/
Klíčová slova
počítačová simulace, predikce chování budovy, spotřeba energie, kvalita vnitřního prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)