česky  čs
english  en
Vyšší teorie otopných ploch (W16O010)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Teoretické a praktické základy konstrukce, teplotechnického a provozního chování otopných ploch. Poznatky o temperování otevřených ploch a provozování kombinovaných otopných ploch a jejich měření.
Osnova
Specifikace sdílení tepla u otopných těles. Geometrické, teplotechnické a provozní charakteristiky otopných těles. Měření teplotechnických a hydraulických parametrů otopných těles. Omezující vlivy výkonu otopných těles. Specifika velkoplošných otopných ploch. Konvekce u podlahového vytápění. Vliv výměny vzduchu na přestup tepla. Specifika temperování otevřených ploch. Kombinované otopné plochy - regulace tepelného výkonu a požadavky na koncepční myšlení.
Literatura
Bašta, J.: Otopná tělesa - sešit projektanta č. 5. STP 2000, ISBN 80-02-01351-4, 211 s.
Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. - ISBN 80-01-02365-6.
Klíčová slova
Otopná plocha, otopné těleso, zkušebnictví
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)