česky  čs
english  en
Kompresory, technika stlačeného vzduchu (W17O003)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit posluchače s následující problematikou:
Klasifikace a principy činnosti kompresorů. Teorie stlačování. Výpočty a konstrukce vybraných typů kompresorů, regulace jejich výkonnosti , provoz s různými plyny.
Specifika chladivových kompresorů. Kompresorové stanice.
Technika stlačeného vzduchu (výroba, kvalita, rozvod, spotřeba, energetické a ekologické aspekty oboru). Principy činnosti pneumatických strojů a pneumatické dopravy.
Zkoušení kompresorů.
Osnova
Literatura
Základní literatura:
Liška A.,Novák P.: KOMPRESORY, skripta vyd. ČVUT, Praha,1999
Liška A.,Novák P.: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd. ČVUT, Praha 1999
Doporučená literatura:
Liška A.,Novák P.: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, skripta vyd. ČVUT, Praha 1996
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)